انواع رست قهوه


رست روشن: این اولین مرحله است که دانه های خام و سبز رنگ قهوه به رنگ قهوه ای ملایم و خاکی در می آیند . در این نقطه دانه های قهوه عطری معمولی خواهند داشت.در این مرحله اتفاقی بنام ترک اول(ترق اول نیز میگویند) می افتد که دانه های قهوه بر اثر حرارت منبسط شده و صدای شکستن و ترق مانندس تولید می کنند. مشخصه ی طعمی در این مرحله اسیدیته بالا و تلخی کم قهوه است

رست متوسط: این مرحله از رست قهوه از انتهای ترک اول قهوه (ترق اول) تا قبل از شروع مرحله ی ترک دوم قهوه (ترق دوم) در پروسه رست را شامل می شود.بطور کلی توازن خوبی در میزان اسیدیته و تلخی قهوه را خواهیم داشت

رست متوسط-تیره: این درجه از رست در کشور ژاپن بسیار محبوب است و دلیل آن برمیگردد به دهه های پیش که قهوه هایی که به ژاپن وارد می شند از کیفیت بالایی برخوردار نبود و در نتیجه بدست آوردن عطر و طعم خوب قهوه در محدوده روست روشن و متوسط بسیار با مشکل مواجه می شد و طعم و عطر قهوه بد و خراب می شد . در نتیجه تفت دهندگان قهوه مجبور بودند قهوه هایشان را با درجه تیره تر تفت دهند

رست تیره: دانه هایی که در مرحله تفت دادن ؛ از مرحله میانی ترک دوم گذشته و بیشتر گرما می بینند, این جاییست که روغن موجود در قهوه بیرون می آید, سطح دانه های قهوه را می پوشاند و آنها را براق می کند.دانه های قهوه در این محدوده ی رست تلخی بیشتر و میزان اسیدیته بسیار کمی دارند